You are here: Home > przyroda > Urządzenia nawadniające

Urządzenia nawadniające

Urządzenia nawadniające należą do podstawowych urządzeń w szkółce. Trudno jest dziś wyobrazić sobie nowoczesną szkółkę drzew i krzewów ozdobnych, szczególnie o różnorodnej masowej produkcji, która nie miałaby urządzeń nawadniających. O tym, w jakim zakresie gospodarstwo szkółkarskie ma być zaopatrywane w wodę, decyduje wiele czynników, jak wielkość szkółki, rodzaj produkcji, stosunki wodne w glebie, rodzaj gleby, rzeźba terenu, położenie źródła wody. Oprócz tego musimy wziąć pod uwagę średnie ilości opadów atmosferycznych w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego oraz w ciągu roku w danej okolicy. Są one w Polsce różne i zależą od położenia oraz wzniesienia nad poziomem morza. Ogólnie możemy powiedzieć, że największy niedobór wody w okresie wegetacji, a więc i największe zapotrzebowanie na wodę, mają szkółki w województwach: bydgoskim, poznańskim i warszawskim. Dokładne poznanie stosunków wodnych na terenie przeznaczonym pod szkółkę pozwoli nam na powzięcie odpowiedniej decyzji. Prawie za regułę możemy przyjąć konieczność zaopatrzenia w urządzenia nawadniające działu rozmnażania, tzn. terenu zajętego przez siewki i sadzonki zdrewniałe. Poza tym w wielu wypadkach konieczne jest zaopatrzenie w wodę kwater drzew i krzewów iglastych, jak również kwater przeznaczonych pod okulanty. Zaopatrzenie w wodę inspektów i szklarni jest samo przez się zrozumiałe.

Comments are closed.

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe