You are here: Home > przyroda > Siła kiełkowania

Siła kiełkowania

Przez zdolność kiełkowania nasion rozumiemy zdolność zarodka do rozwijania się w normalną roślinę w odpowiednich warunkach cieplnych, wilgotnościowych i powietrznych. Siła kiełkowania natomiast, która jest pojęciem umownym, wyraża się ilością nasion skiełkowanych w czasie ściśle określonym dla danego gatunku, podaną w procentach ogólnej ilości czystych nasion wziętych do badania. Oprócz siły kiełkowania ważna jest dla nas również i energia kiełkowania, tj. zdolność kiełkowania nasion w czasie ściśle określonym, ale krótszym niż przy oznaczaniu siły kiełkowania. Energię kiełkowania wyrażamy podobnie jak siłę kiełkowania, tzn. w procentach ogólnej ilości czystych nasion wziętych do badania. Badaniem siły i energii kiełkowania zajmują się stacje oceny nasion, wyposażone w specjalne kiełkowniki. W szkółkarstwie ozdobnym mamy niewiele gatunków drzew i krzewów, których nasiona możemy zbadać na siłę i energię kiełkowania zaraz po zbiorze. Nasiona, które zawsze przelegują i dla skiełkowania muszą być stratyfikowane, jak również nasiona, których kiełkowanie w pewnych okresach trwa zbyt długo, możemy poddać zaraz po zbiorze próbie badania na żywotność. Do oznaczania żywotności stosuje się specjalne metody. .Zebrane nasiona tego samego gatunku mogą mieć w różnych latach różną zdolność kiełkowania. Zależy to od warunków, w jakich przebiegało zapłodnienie i wykształcanie się nasion. Przyczyna ta leży poza zasięgiem działalności człowieka i nie mamy przeważnie na nią wpływu. Oprócz tego jednak istnieje wiele innych przyczyn, które wpływają na zdolność kiełkowania nasion, a które zależą od nas samych.

Comments are closed.

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe