You are here: Home > przyroda > Pora siewu

Pora siewu

W szkółkach ozdobnych wysiew nasion do gruntu wykonujemy w różnych terminach. Zależy to od wielu czynników przyrodniczych oraz gospodarczych, jak np.: zdolność zachowywania siły kiełkowania nasion, pora ich zbioru i sposób przechowywania, warunki glebowe i klimatyczne, liczebność załogi roboczej, organizacja pracy, wyposażenie szkółki w sprzęt oraz urządzenia itp. Nasiona, które szybko tracą siłę kiełkowania, muszą być wysiane zaraz po zbiorze. Należą do nich przede wszystkim nasiona różnych gatunków wierzb i topoli. Nawet kilkudniowe opóźnienie terminu wysiewu tych nasion może przyczynić się do uzyskania złych wyników. Pora siewu nasion wierzby i topoli przypada na koniec maja ? czerwiec. W początku czerwca wysiewamy również nasiona wiązu, szczególnie jeśli są zebrane ,,na zielono?. Nasiona klonu srebrzystego i czerwonego, które dojrzewają w końcu czerwca ? na początku lipca, najlepiej jest wysiewać wkrótce po zbiorze. Nasiona grabu, lipy drobnolistnej, jesionu wyniosłego, trzmieliny europejskiej zebrane ?na zielono?, tj. przed osiągnięciem dojrzałości, wysiewamy wczesna jesienią (zazwyczaj w połowie września), a nasiona trzmieliny brodawkowatej, derenia świdwy i kruszyny pospolitej ? w sierpniu, jeżeli ze względów gospodarczych (nieprzygotowanie w terminie terenu, brak czasu) nie możemy tych nasion od razu wysiać, należy je wymieszać z wilgotnym piaskiem i zadołować, odkładając siew do wiosny. W wielu przypadkach otrzymuje się wówczas lepsze wyniki niż z siewu wczesnojesiennego.

Comments are closed.

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe