Technika rozmnażania

Technika rozmnażania roślin jest jednym z podstawowych zagadnień w ogrodnictwie Szybkie nagromadzenie dużej ilości potrzebnego materiału roślinnego zależy przede wszystkim od zastosowania odpowiedniego sposobu rozmnażania, dzięki któremu posiadane egzemplarze mateczne dadzą w możliwie krótkim czasie jak największą ilość nowych osobników. Jak już mówiliśmy, w szkółkarstwie ozdobnym, tak jak i w innych działach produkcji ogrodniczej, stosuje się dwa sposoby rozmnażania: generatywny, czyli z nasion, i wegetatywny, który w najprostszym przypadku polega na dzieleniu osobnika na dwie lub więcej usamodzielniające się części. Większość roślin można rozmnażać zarówno z nasion, jak i wegetatywnie. W praktyce jednak ogrodniczej rozmnażanie z nasion nie zawsze daje dobre wyniki, gdyż w wielu przypadkach rośliny otrzymane w ten sposób nie dziedziczą cech rośliny matecznej. Ponieważ wiele odmian drzew i krzewów ozdobnych powstało na skutek krzyżowania lub pojawienia się przemian pączkowych (zwanych przez ogrodników ?sportami?), przykładem czego mogą być liczne odmiany róż, lilaków, jaśminowców itp., musimy się uciec, chcąc daną odmianę utrzymać w czystości, do rozmnażania wegetatywnego. Rośliny otrzymane w ten sposób nie różnią się niczym od rośliny matecznej, są one bowiem ? ściśle biorąc ? jej częściami żyjącymi samodzielnie. Ponieważ przy rozmnażaniu wegetatywnym nie zachodzi rozszczepianie się cech, przeto wszystkie osobniki przenoszą swe właściwości na potomstwo bez zmiany. Niemniej ważny i niezastąpiony jest ten sposób rozmnażania w przypadku bezpłodności, chimer naturalnych i powstałych w wyniku szczepienia.

Pielęgnowanie siewek drzew

Uprawa siewek pod szkłem jest wprawdzie kosztowniejsza, ale daje lepsze wyniki niż uprawa w gruncie, bo mamy możność zapewnienia młodym roślinom dostatecznej ilości wody i ciepła, co jest szczególnie ważne w pierwszym okresie rozwoju. Do chwili ukazania się wschodów inspekty powinny być szczelnie nakryte oknami zacieniowane. W miarę wzrostu siewek inspekty ostrożnie wietrzymy hartując powoli młode rośliny. Cieniówki pozostawiamy na oknach tylko w czasie silniejszego nasłonecznienia. Stałe cieniowanie może spowodować ?wybiegnięcie? i zbytnie wydelikacenie siewek. Gdy ustali się ciepła pogoda, a siewki dostatecznie wyrosną, okna zdejmujemy. Do tego czasu rośliny muszą być już dobrze zahartowane. W zależności od przeznaczenia siewek różnie z nimi postępujemy. Rośliny przeznaczone do sadzenia w stanie ulistnionym do gruntu pikujemy, gdy już dostatecznie wyrosną. Siewki przeznaczone do sadzenia pod szkłem powinny być pikowane w fazie kiełka. W okresie przebywania siewek w inspekcie stosujemy podobne zabiegi pielęgnacyjne, jak i przy uprawie gruntowej; a więc spulchnianie ziemi, odchwaszczanie, podlewanie oraz cieniowanie, jeżeli rośliny tego wymagają. Na okres zimy siewki musimy odpowiednio zabezpieczyć przed zamarznięciem.

Wykopanie siewek

Bezpośrednio po wykopaniu siewek należy zadbać o to, aby korzenie nie były narażone na wysychanie. Wykopane siewki przewozimy w miejsce ocienione i zasłonięte przed wiatrem, przysypując ich korzenie wilgotną ziemią. Siewki roślin zimozielonych oraz te wszystkie, które chcemy wysadzać dopiero wiosną, przewozimy do szopy do zimowania i tam je dołujemy. Sortowanie tych siewek odkładamy na okres zimowy lub wczesnowiosenny, co ułatwi nam wykonywanie prac jesiennych. Siewki przeznaczone do sadzenia jesiennego lub do natychmiastowej ekspedycji sortujemy zaraz po wykopaniu. Robimy to albo na miejscu w szkółce, albo w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, tj. wszo-pie lub izbie roboczej. Klasyfikowanie siewek polega na ocenie ich jakości oraz przydatności. Siewki sortujemy według jakości systemu korzeniowego, grubości szyjki korzeniowej, rozwoju pędów i stanu zdrowotności roślin. Dzielimy je na trzy wybory oraz na braki. Pierwszy i drugi wybór przeznaczamy do wysadzenia w szkółce na kwatery. Siewki trzeciego wyboru pikujemy w stanie bezlistnym w dziale rozmnażania pozostawiając je tam jeszcze na rok, aby podrosły. Do braków zaliczamy nie tylko te rośliny, które mają za małą grubość szyjki korzeniowej, ale także wszystkie rośliny chore, bardzo uszkodzone i silnie skrzywione przy szyjce korzeniowej. Wszystkie braki należy usunąć, a rośliny chore zaraz spalić lub zakopać. Dla przyspieszenia i prawidłowego wykonania sortowania używamy specjalnych szablonów. Są to deseczki opatrzone z boku wycięciami, odpowiadającymi średnicy pędu przy szyjce korzeniowej dla siewek poszczególnych wyborów. Jeżeli sortowanie odbywa się w pomieszczeniu, szablony przymocowujemy do stołów, na których przeprowadzamy klasyfikowanie siewek.

Wykopywanie sortowanie i dołowanie

Do wykopywania siewek drzew i krzewów liściastych przystępujemy jesienią bez względu na termin ich sadzenia na kwaterach szkółkowych. Odkładanie tej czynności do wiosny nie jest wskazane. Pozostawione w gruncie siewki zaczynają na wiosnę wcześnie rosnąć. Ponieważ na wiosnę mamy zwykle nadmiar innych prac szkółkarskich, wykopywanie siewek, a tym samym i ich sadzenie, opóźnia się, co jest przyczyną zwiększenia ilości wypadów wśród wysadzonych na kwaterze roślin. Siewki wykopujemy kolejno w zależności od pory zakończenia ich wegetacji, co poznajemy po żółknięciu i stopniowym opadaniu liści. Jeżeli koniec lata i początek jesieni jest ciepły i dżdżysty, okres wegetacji się przedłuża. Powoduje to, zwłaszcza na glebach ciężkich, zbyt późne drewnienie wierzchołków pędów, które pierwsze silniejsze przymrozki jesienne mogą całkowicie zniszczyć. Częściowo możemy temu zapobiec przez zaprzestanie spulchniania gleby i usuwania chwastów już w końcu lata, co spowoduje zahamowanie wzrostu siewek, a tym samym przyspieszy ich zdrewnienie, jeśli przed wykopaniem siewek liście nie opadły, powinniśmy je usunąć, aby zmniejszyć transpirację i uniknąć więdnięcia oraz ewentualnego zasychania roślin, co bywa często przyczyną masowego nieprzyjmowania się wysadzonych na kwatery roślin. Przy usuwaniu liści robotnik chwyta lewą ręką wierzchołek pędu dla przetrzymania go, prawą zaś chronioną przez grubą rękawicę z szarego płótna, przesuwa szybkim ruchem od dołu pędu do góry, ściśle obejmując pęd zaciśniętą dłonią. Należy bardzo uważać, aby przy osmykiwaniu liści nie uszkodzić pędu lub pąków. Jest to praca żmudna i powolna, zwłaszcza gdy musimy to robić przed silniejszym przymrozkiem i liście z wielkim trudem odrywają się od pędu.

Technika pikowania

Przed przystąpieniem do wyjmowania siewek powinniśmy je silnie podlać, aby zapobiec uszkodzeniom. Siewki wykopuje się małą, drewnianą łopatką, którą podważa się siewki ostrożnie z jednej strony, a następnie wyjmuje ręką. Zaraz po wyjęciu przycinamy siewkom korzenie i umieszczamy je w naczyniu zawierającym na dnie wodę albo zwilżoną ziemię. Chore i krzywe siewki odrzucamy. Prawidłowe sadzenie jest jednym z najważniejszych warunków dobrego wyniku pikowania. Rośliny wysadzamy po same liścienie, które powinny leżeć na ziemi. W ten sposób część podliścieniowa rośliny znajduje się w ziemi, co umożliwia silniejsze zakorzenienie się rośliny, gdyż nowe korzenie boczne wyrastają na całej długości części podliścieniowej i na skróconym korzeniu. Do sadzenia używamy kółeczka z twardego drewna o długości około 20 cm i grubości 1,5 cm. Za pomocą kółeczka wbitego pionowo w uprzednio zaznaczone miejsce robimy szparę tak głęboko, jak długi jest korzeń i część podliścieniowa. Siewkę, trzymaną lekko palcami lewej ręki za jeden z liścieni, wkładamy w zrobioną szparę po same liścienie. Prawą ręką wbijamy ukośnie kółeczek obok szpary, o 2?3 cm głębiej niż poprzednio i silnie popychamy go w kierunku siewki zaciskając mocno szparę. Otwór pozostający po powtórnym wbiciu kółeczka zasypujemy końcem kółeczka. Dobre obciśnięcie ziemią wysadzonej siewki zapewnia jej szybkie przyjęcie się.

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe