Odkład powietrzny

Zasada rozmnażania z odkładów powietrznych jest bardzo dawno znana i swego czasu dość często stosowana w kwiaciarstwie szklarniowym do ?odmładzania? starych araukarii, dracen lub figowców. Sposób ten nie miał zastosowania przy rozmnażaniu w gruncie ze względu na zbyt duże trudności w zapewnianiu i regulowaniu dostatecznej wilgotności w miejscu, gdzie mają wytworzyć się nowe korzenie. Problem regulowania wilgotności został całkowicie rozwiązany przez użycie do tego celu folii polietylenowej, która jest przepuszczalna dla powietrza, a jednocześnie nie przepuszcza pary wodnej. Technika wykonywania odkładów powietrznych jest prosta i wygląda następująco: Na odkłady najlepiej nadają się pędy jednoroczne grubości 1?1,5 cm (a przy rozmnażaniu odmian buka zwyczajnego lub brzozy brodawkowatej używamy pędów starszych, dwu ? trzyletnich). W wybranym miejscu na dolnej stronie pędu nacinamy go podłużnym cięciem długości do 5 cm, mniej więcej do połowy jego grubości. Pęd lekko odginamy dla lepszego odsłonięcia rany, ranę obsypujemy za pomocą miękkiego pędzelka pudrem wzrostowym (0,5- lub 1-procentowym pudrem talkowym kwasu B-indolilo-masłowego), a w powstałą na skutek odgięcia pędu szparę zakładamy zwitek czystego, wilgotnego mchu torfowca. Pęd w okolicy zranienia obkładamy wilgotnym mchem (torfowcem) i taki ?okład? owijamy folią polietylenową, której końce wiążemy tak, aby dokładnie przylegały do pędu. Aby okład z mchu nie wysychał, końce związanej folii muszą być dokładnie uszczelnione, do czego najlepiej nadaje się taśma izolacyjna.

Rozmnażanie przez odkłady

Wiele gatunków i odmian drzew i krzewów ozdobnych najprościej i najlepiej rozmnażać przez odkłady. Odnosi się to przede wszystkim do tych roślin, które bardzo trudno rozmnażają się z sadzonek zielnych lub zdrewniałych. Przez odkłady rozmnażamy również większość pnączy. Oprócz tego stosujemy tę metodę rozmnażania do tych odmian drzew i krzewów, które możemy szczepić lub oczkować, gdy chcemy otrzymać rośliny na własnym korzeniu. Rozmnażanie przez odkłady polega, ogólnie mówiąc, na przygięciu wyrośniętych, zwykle zeszłorocznych pędów i odkładaniu ich na ziemi. Aby pędy te ukorzeniły się, należy im stworzyć takie same warunki, jak przy rozmnażaniu przez kopczykowanie. Właśnie ze względu na zupełnie jednakowe warunki rozmnażania wielu szkółkarzy nazywa kopczykowanie rozmnażaniem przez odkłady pionowe w odróżnieniu od odkładów, które nazywają odkładam! płaskimi lub poziomymi. Dla masowej produkcji roślin z odkładów musimy ? podobnie jak przy rozmnażaniu przez kopczykowanie ? założyć matecznik. Wybierając teren pod matecznik należy główną uwagę zwrócić na jakość gleby. Powinna ona być nie tylko żyzna, lecz jednocześnie lekka, przewiewna, łatwo nagrzewająca się i wilgotna. Wilgotność gleby ma tutaj większe znaczenie niż przy zakładaniu matecznika roślin rozmnażanych przez kopczykowanie. Silnie zdrewniałe zeszłoroczne pędy ukorzeniają się zazwyczaj trudniej i wolniej niż słabo zdrewniałe jednoroczne, z jakimi mamy do czynienia przy kopczykowaniu, toteż aby tworzenie się korzeni u odkładów przebiegało prawidłowo, musimy zapewnić dużą wilgotność środowiska.

Kopczykowanie pędów

W większości przypadków kopczykujemy tegoroczne pędy. Wyjątkowo możemy kopczykować pędy zeszłoroczne, które u takich np. roślin, jak porzeczka alpejska niska i odmiany tawuły drobnej, ukorzeniają się również dobrze. Przy dobrym pielęgnowaniu i normalnym przebiegu pogody w końcu lata i na początku jesieni zaczynają się na przysypanych pędach wytwarzać korzenie. Ukorzenione pędy odejmujemy od rośliny matecznej późną jesienią albo wiosną następnego roku. Zależy to nie tylko od właściwości rośliny, jej zdolności do szybszego lub wolniejszego wytwarzania korzeni, ale także od łatwości przyjmowania się nowo otrzymanych roślin i ich wrażliwości na mróz. Również przebieg pogody w okresie wegetacyjnym ma istotne znaczenie; jeżeli jesień była sucha i ciepła, niektóre pędy są słabo ukorzenione, a same korzenie miękkie i słabo zdrewniałe. Pozostawiając pędy do wiosny pozwalamy korzeniom lepiej zdrewnieć, a niekiedy nawet uzyskujemy ich przyrost. Przed przystąpieniem do odejmowania ukorzenionych pędów rozgarniamy ostrożnie kopczyk drewnianą łopatką i odsłaniamy pędy do miejsca, w którym chcemy je odciąć. Odcinamy pędy sekatorem możliwie najbliżej nasady. Pozostawianie zbyt długich czopów powoduje to, że z roku na rok karpa krzewu ?podnosi się? coraz wyżej, czego powinniśmy unikać. Ukorzenione pędy po posortowaniu dołujemy. Teren zajęty przez matecznik nawozimy jesienią starym obornikiem lub dobrym kompostem, po czym rośliny mateczne przykrywamy ziemią dla ochrony przed mrozami. Wiosną kopczyki rozgarniamy.

Zmniejszenie rozstawy

Zbytnie zmniejszanie rozstawy sadzenia nie jest wskazane. Należy pamiętać, że z biegiem lat rośliny mateczne rozrastają się wszerz, a tym samym odległości między nimi zmniejszają się, co utrudnia przeprowadzanie zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych. Rośliny mateczne wysadzamy jesienią lub wiosną. W większości przypadków bardziej wskazane jest sadzenie jesienne, rośliny bowiem wysadzane w tym terminie szybciej się ukorzeniają i już w kwietniu rozwijają liście. Dla ochrony przed mrozem młode rośliny obsypujemy ziemią. Wczesną wiosną kopczyki rozgarniamy i przycinamy rośliny, aby szybciej się rozrosły. Chcąc otrzymać silne, dobrze ukorzenione rośliny, nie możemy w ciągu pierwszego roku zaniedbać żadnych zabiegów uprawowych, jak odchwaszczania i spulchniania oraz ? jeśli zachodzi potrzeba ? podlewania i nawożenia pogłównego. Na wiosnę następnego roku przycinamy rośliny możliwie krótko, przez co zmuszamy je do wydania u dołu dużej ilości nowych pędów. Pierwszy raz obsypujemy je ziemią wówczas, gdy osiągną wysokość około 15?20 cm, co zwykle przypada na początek lata. Grubość okrywającej warstwy ziemi przy pierwszym obsypywaniu wynosi 5?8 cm. Praca ta powinna być wykonana dokładnie, aby poszczególne pędy były dobrze obsypane i nie znajdowały się zbyt blisko siebie. Aby je równomiernie rozmieścić w kopczyku, musimy to wykonać ręcznie. Im równomierniej rozmieścimy poszczególne pędy, tym lepsze stworzymy im warunki do formowania korzeni przybyszowych. W miarę wzrostu pędów zwiększamy wysokość kopczyków do 15?20 cm zależnie od charakteru wzrostu rośliny i od rodzaju gleby. Jeżeli gleba jest wilgotna, wysokość kopczyków wynosi zazwyczaj 12?15 cm; na glebach suchych rośliny obsypujemy do wysokości 20?25 cm.

Kopczykowanie w dużych ilościach

Jeżeli chcemy dane gatunki lub odmiany rozmnażać przez kopczykowanie w dużych ilościach, musimy uprzednio założyć odpowiedni matecznik. Ze względu na to, że matecznik pozostaje na jednym miejscu co najmniej dziesięć lat, musimy zwrócić baczną uwagę na właściwy wybór terenu i odpowiednie przygotowanie gleby. Aby wyniki rozmnażania były dobre, gleba powinna być średnio zwięzła, wilgotna, a jednocześnie dostatecznie przewiewna. Mając w szkółce glebę lekką, łatwo wysychającą, musimy dążyć do zwiększenia zdolności zatrzymywania wody przez wzbogacenie gleby w próchnicę oraz zapewnić sobie możność podlewania matecznika. Kwaterę przeznaczoną pod matecznik należy dokładnie odchwaścić, zwłaszcza oczyścić z chwastów trwałych (perz, oset), a glebę doprowadzić do wysokiej kultury i dużej siły nawozowej, stosując intensywne nawożenie nawozami naturalnymi roślin uprawianych przed założeniem matecznika. Na dobrze doprawionej glebie nie stosujemy zazwyczaj nawozów mineralnych przed posadzeniem roślin. Zakładając matecznik musimy nie tylko wybrać odpowiedni teren i przygotować glebę, ale i zwrócić baczną uwagę na wybór roślin matecznych, które powinny odznaczać się wszystkimi cechami właściwymi danemu gatunkowi lub odmianie. Rośliny mateczne wysadzamy w rzędy. Odległość rzędów wynosi od 1 do 1,5 m zależnie od siły wzrostu danego gatunku lub odmiany oraz od metody kopczykowania. Jeżeli chcemy kopczykować każdą roślinę osobno, pozostawiamy węższe międzyrzędzia, w rzędzie natomiast sadzimy rośliny rzadziej (80?100 cm).

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe