You are here: Home > przyroda > Dzielenie powierzchni

Dzielenie powierzchni

Powierzchnię produkcyjną dzielimy na poszczególne działy, a mianowicie: dział rozmnażania, w którym produkujemy ?młodzież”, tj. siewki i sadzonki; dział formowania, w którym wyprowadzamy i formujemy drzewa i krzewy aż do osiągnięcia przez nie wymaganej jakości i wielkości; wreszcie trzeci dział: matecznik, który ma nam dostarczyć nasion, zrazów do szczepienia i materiału na sadzonki lub odkłady. Wielkość powierzchni działu rozmnażania musi być ustalona w odpowiednim stosunku do działu formowania, jeżeli szkółka produkuje ?młodzież” tylko na własne potrzeby. Wielkość ta zależy od asortymentu produkowanych roślin, stosunku drzew do krzewów, roślin liściastych do iglastych oraz od stosowanych metod produkcyjnych (sadzonkowanie, siew, pikowanie, szczepienie). Na przykład z tej samej jednostki powierzchni otrzymujemy, przeciętnie biorąc, dwa razy większą ilość siewek niż sadzonek zdrewniałych, jeżeli w szkółce mamy produkować dużo krzewów, z których bardzo wiele rozmnażamy masowo wegetatywnie, musimy fakt ten uwzględnić przy ustalaniu wielkości działu rozmnażania. Średnio biorąc, w szkółkach o pełnym asortymencie powierzchnia zajęta przez dział rozmnażania wynosi 2?3% powierzchni produkcyjnej. Wielkość matecznika zależy przede wszystkim od tych samych czynników co i wielkość działu rozmnażania, a więc od asortymentu roślin i metody ich rozmnażania. W dużej jednak mierze zależy ona od lokalizacji szkółki. Jeżeli w bliskim sąsiedztwie szkółki znajdują się tereny zieleni (parki, zieleńce) o bogatym asortymencie roślin, mogą one być traktowane jako źródło częściowo lub niekiedy nawet całkowicie pokrywające zapotrzebowanie szkółki na nasiona, sadzonki i zrazy.

Comments are closed.

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe