You are here: Home > przyroda > Bliższe poznanie terenu

Bliższe poznanie terenu

Dokładne poznanie terenu pod względem ukształtowania, gleby, stosunków wodnych i klimatycznych może nas uchronić od wielu przyszłych niespodzianek. Na podstawie uzyskanych danych będziemy mogli ustalić odpowiedni dobór drzew i krzewów, zastosować właściwą agrotechnikę i zaplanować ekonomiczne warunki produkcji. Dla scharakteryzowania ukształtowania powierzchni terenu powinniśmy przeprowadzić pomiary niwelacyjne szkółki i wykonać plan niwelacyjny. Gęstość niwelet od 1 do 5 m da nam dostateczny obraz ukształtowania terenu, co pozwoli na właściwe rozmieszczenie poszczególnych działów szkółki oraz na wykorzystanie skłonów i miejsc niżej położonych pod odpowiednie rośliny. Oprócz planu niwelacyjnego musimy wykonać również plan gleboznawczy szkółki. Jest to szczególnie ważne w szkółkach dużych, o różnorodnych typach gleb, niemniej jednak i dla szkółek małych, kilku- lub kilkunastohektarowych, plan taki powinniśmy sporządzić, aby lepiej zbadać glebę i podglebie oraz stosunki wodne w glebie. Aby sporządzić taki plan, musimy w różnych miejscach wykopać odpowiednią ilość dołów gleboznawczych o głębokości co najmniej 1,5 m, dokładnie prześledzić przekroje glebowe oraz przenieść to wszystko na plan. W dużych szkółkach sporządzanie planu gleboznawczego najlepiej jest zlecić specjalistom-gleboznawcom.

Comments are closed.

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe