You are here: Home >Archive for the ‘przyroda’ Category

Pomieszczenia gospodarcze

Wielkość i rodzaj pomieszczeń gospodarczych zależne są w największej mierze od wielkości szkółek, stopnia zmechanizowania prac oraz charakteru produkcji. Będą to różnego rodzaju magazyny, stajnie lub garaże, warsztaty, pakownie, szopy itp. Magazyny. Podstawowymi budynkami gospodarczymi są wszelkiego rodzaju magazyny, a więc magazyn materiałów, narzędzi ręcznych, maszyn i środków transportu. W magazynie materiałowym przechowujemy materiały niezbędne […]

Pomieszczenia mieszkalne

W zależności od tego, czy szkółki znajdują się na terenie miasta, czy też położone są daleko od niego, różnie jest rozwiązane zagadnienie mieszkań pracowniczych. W szkółkach położonych na terenie miasta zagadnienie to, praktycznie biorąc, nie istnieje. Niezbędne jest tutaj zasadniczo tylko jedno mieszkanie dla pracownika odpowiedzialnego za budynki, np. dla dozorcy. W nielicznych tylko przypadkach […]

Wielkość i usytuowanie ośrodka

Każda szkółka dla sprawnego realizowania swoich zadań produkcyjnych musi mieć ośrodek administracyjno-gospodarczy. Wielkość ośrodka i wzajemny stosunek jego części funkcjonalnych zależą przede wszystkim od: 1) lokalizacji szkółki, 2) wielkości szkółki i 3) charakteru jej produkcji. Między wielkością szkółki a wielkością ośrodka istnieje prosta zależność. Większe szkółki powinny mieć zasadniczo większy ośrodek gospodarczy. Również charakter produkcji […]

Pielniki

Jednorzędowe pielniki konne złożone są z ramy opartej na kółku i przymocowanych do niej narzędzi pielących (noże), spulchniających (zęby sprężynowe) lub obsypujących. Jest to więc narzędzie kombinowane. Do przedniej części ramy przymocowane są przegubowo dwa płaskowniki, które za pomocą dźwigni mogą być rozsuwane na boki. W ten sposób szerokość robocza narzędzia może być zmieniana. Głębokość […]

Brony talerzowe

Doświadczenia przeprowadzone w Zakładzie Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Skierniewicach wskazują na to, że stałe stosowanie brony talerzowej przyczynia- się do zupełnego zlikwidowania perzu. Brona talerzowa więc może być stosowana nie tylko do uprawy gleby, ale także do odchwaszczania i spulchniania. Nie możemy, oczywiście, zapominać o narzędziach ręcznych do uprawy roli. Ponieważ są one […]

Rury grzejne

Najpraktyczniej w danym wypadku jest wykonać ją z płyt żelbetowych. Stoły muszą być przystosowane do rozmnażania roślin przez sadzonkowanie lub szczepienie, dlatego muszą mieć boczne deski wysokości 0,20 m, a nawet 0,25 m, jeśli na stołach mają być pielęgnowane rośliny szczepione. Chcąc stworzyć nasyconą parą wodną atmosferę, która sprzyja ukorzenieniu się sadzonek lub zrośnięciu się szczepów, możemy pokryć stoły oknami inspektowymi, wspierając je na bocznych deskach stołu. W ten sposób ze stołów w szklarni robimy niejako skrzynie inspektowe. Środkowy stół urządzamy jak skrzynię podwójną [...]
Read User's Comments

Budowa szklarni

Dla wysadzenia 1 000 sztuk nie ukorzenionych sadzonek potrzebujemy, średnio biorąc, 2 m2 powierzchni. Przyjmując, że przeciętnie ukorzenia się 50% sadzonek, widzimy, że wydajność 1 m2 powierzchni wynosi 250 sadzonek ukorzenionych, czyli że dla wyprodukowania 10000 sadzonek ukorzenionych potrzebujemy 40 m2 powierzchni użytkowej (stołów). Ubytki przy szczepieniu w szklarni wynoszą średnio 50%, musimy więc mieć w szklarni miejsce na ustawienie 2000 podkładek ukorzenionych w doniczkach. Dla 100 podkładek w doniczkach musimy przewidzieć średnio 3 m2 powierzchni stołu, a dla ustawienia 2 000 doniczek potrzebujemy 60 m2. Jeżeli do tego dodamy około 20% powierzchni użytkowej potrzebnej do wysiewu [...]
Read User's Comments

Przebieg produkcji

Na przykład sadzonki zielne wymagają najsilniejszego zacienienia tylko w początkowym okresie przebywania w inspekcie, tj. do chwili, gdy zaczyna się wytwarzać kalus. W okresie późniejszym, gdy nasłonecznienie jest słabsze (szczególnie w dni pochmurne), powinniśmy im zapewnić pełny dostęp światła (zdejmować z okien cieniówki), co wpływa dodatnio na zdrowotność sadzonek i przyspiesza ich ukorzenianie się. Najpraktyczniejsze są cieniówki nakrywające całe okno. Do cieniowania możemy stosować rzadką tkaninę jutową lub papierową tkaninę workową. Znacznie trwalsze i równie praktyczne są cieniówki drewniane. Sporządza się je w ten sposób [...]
Read User's Comments
szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe