You are here: Home >Archive for the ‘przyroda’ Category

Przyrodnicze podstawy zmianowania

Wiemy dobrze o tym, że nie tylko czynniki siedliska powodują zmienność roślin, ale że i rośliny zmieniają warunki siedliska. Wpływ, jaki wywiera roślina, może być bardzo różny. Uprawa niektórych roślin stale na tym samym miejscu pociąga za sobą bardzo szybki, u innych roślin wolniejszy, niemniej stały spadek produktywności. Wytrzymałość rośliny na nie sprzyjające warunki klimatyczne […]

Pomieszczenia socjalne

W dużym gospodarstwie szkółkarskim osobną grupę pomieszczeń i urządzeń w całości zabudowań administracyjno-gospodarczych stanowią pomieszczenia socjalne, zapewniające pracownikom higieniczne warunki pracy, a w czasie wolnym od pracy możność kulturalnych rozrywek i rozwijania życia organizacyjnego. Miejscem ogólnych zebrań, narad produkcyjnych, kursów szkoleniowych, koncertów, zabaw towarzyskich itp. jest świetlica zakładowa. Tutaj mieści się również biblioteka i czytelnia […]

Pakownia

Szkółki mogą być nastawione na zbyt miejscowy i wtedy wyprodukowany materiał roślinny zabierany jest bezpośrednio ze szkółki i przewożony wozami lub samochodami. jeżeli jednak z zadań produkcyjnych szkółki wynika konieczność transportu kolejowego, musimy się liczyć z tym, że bardzo często będziemy wysyłali przesyłki drobnicowe, opakowując rośliny w słomę, trzcinę itp. i tworząc z nich tzw. […]

Szopa do zimowania

Specjalnym pomieszczeniem, które spotykamy tylko w gospodarstwie szkółkarskim, jest szopa do zimowania. Możemy w niej dołować nie tylko gotowe do sprzedaży rośliny wrażliwe na mróz, ale także siewki, odkłady i sadzonki ukorzenione, które w okresie zimowym lub wczesnowiosennym będziemy sortowali i przygotowywali do wiosennego sadzenia. To samo dotyczy podkładek przygotowanych do szczepienia w ręku, jak […]

Warsztaty

Dla utrzymania w porządku środków transportu i maszyn konieczne jest, aby w zabudowaniach gospodarczych były osobne pomieszczenia dla środków transportu ręcznego, maszyn ręcznych i sprzężajnych, środków transportu sprzężajnego oraz maszyn i narzędzi o napędzie mechanicznym. Wielkość poszczególnych pomieszczeń zależy od ilości posiadanego sprzętu. Przeważnie magazyny środków transportu i maszyn są położone blisko siebie. Wejście do […]

Rury grzejne

Najpraktyczniej w danym wypadku jest wykonać ją z płyt żelbetowych. Stoły muszą być przystosowane do rozmnażania roślin przez sadzonkowanie lub szczepienie, dlatego muszą mieć boczne deski wysokości 0,20 m, a nawet 0,25 m, jeśli na stołach mają być pielęgnowane rośliny szczepione. Chcąc stworzyć nasyconą parą wodną atmosferę, która sprzyja ukorzenieniu się sadzonek lub zrośnięciu się szczepów, możemy pokryć stoły oknami inspektowymi, wspierając je na bocznych deskach stołu. W ten sposób ze stołów w szklarni robimy niejako skrzynie inspektowe. Środkowy stół urządzamy jak skrzynię podwójną [...]
Read User's Comments

Budowa szklarni

Dla wysadzenia 1 000 sztuk nie ukorzenionych sadzonek potrzebujemy, średnio biorąc, 2 m2 powierzchni. Przyjmując, że przeciętnie ukorzenia się 50% sadzonek, widzimy, że wydajność 1 m2 powierzchni wynosi 250 sadzonek ukorzenionych, czyli że dla wyprodukowania 10000 sadzonek ukorzenionych potrzebujemy 40 m2 powierzchni użytkowej (stołów). Ubytki przy szczepieniu w szklarni wynoszą średnio 50%, musimy więc mieć w szklarni miejsce na ustawienie 2000 podkładek ukorzenionych w doniczkach. Dla 100 podkładek w doniczkach musimy przewidzieć średnio 3 m2 powierzchni stołu, a dla ustawienia 2 000 doniczek potrzebujemy 60 m2. Jeżeli do tego dodamy około 20% powierzchni użytkowej potrzebnej do wysiewu [...]
Read User's Comments

Przebieg produkcji

Na przykład sadzonki zielne wymagają najsilniejszego zacienienia tylko w początkowym okresie przebywania w inspekcie, tj. do chwili, gdy zaczyna się wytwarzać kalus. W okresie późniejszym, gdy nasłonecznienie jest słabsze (szczególnie w dni pochmurne), powinniśmy im zapewnić pełny dostęp światła (zdejmować z okien cieniówki), co wpływa dodatnio na zdrowotność sadzonek i przyspiesza ich ukorzenianie się. Najpraktyczniejsze są cieniówki nakrywające całe okno. Do cieniowania możemy stosować rzadką tkaninę jutową lub papierową tkaninę workową. Znacznie trwalsze i równie praktyczne są cieniówki drewniane. Sporządza się je w ten sposób [...]
Read User's Comments
szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe