You are here: Home >Archive for the ‘przyroda’ Category

Siew jesienny

Dodatnią stroną siewu jesiennego jest przede wszystkim to, że zabezpiecza on nas w zupełności od przedwczesnego wykiełkowania dołowanych nasion. Oprócz tego w wielu przypadkach siew jesienny uwalnia nas od konieczności dołowania, co jest szczególnie ważne w szkółkach nie mających odpowiednich piwnic do dołowania, oraz od konieczności kontrolowania zadołowanych lub zastratyfikowanych nasion w okresie zimy i […]

Pora siewu

W szkółkach ozdobnych wysiew nasion do gruntu wykonujemy w różnych terminach. Zależy to od wielu czynników przyrodniczych oraz gospodarczych, jak np.: zdolność zachowywania siły kiełkowania nasion, pora ich zbioru i sposób przechowywania, warunki glebowe i klimatyczne, liczebność załogi roboczej, organizacja pracy, wyposażenie szkółki w sprzęt oraz urządzenia itp. Nasiona, które szybko tracą siłę kiełkowania, muszą […]

Postępowanie z nasionami przed siewem

Postępowanie z nasionami w końcu okresu ich przechowywania bywa różne, zależnie od właściwości danego gatunku oraz od sposobu przechowywania. Nasiona, które były zadołowane lub zastratyfikowane, wydobywamy na dzień przed siewem z miejsca przechowania i rozpościeramy cienką warstwą w przewiewnym miejscu w celu przesuszenia. Musimy jednak zwrócić baczną uwagę na to, aby nasiona nie były nadmiernie […]

Przesuszenie

Warunkiem koniecznym do dobrego przechowania się nasion w butelkach jest staranne ich przesuszenie tuż przed wsypaniem do butli oraz szybkie jej zakorkowanie. Suchość pomieszczenia i wahania temperatury nie są przy tym sposobie przechowywania bardzo istotnie i nie mają decydującego wpływu na jakość przechowywanych nasion. Oprócz przechowywania w hermetycznie zamkniętych butelkach przechowujemy nasiona przesuszone również luzem. […]

Przechowywanie nasion

Oczyszczone i podsuszone nasiona drzew i krzewów należy zabezpieczyć do chwili ich wysiewu w ten sposób, aby podczas przechowywania nie utraciły swej wartości siewnej. Przechowując podsuszone nasiona musimy pamiętać, że mamy do czynienia z organizmami żywymi, w których ? choć w zwolnionym tempie ? zachodzą bez przerwy procesy życiowe. Zakłócenie normalnego przebiegu tych procesów prowadzi […]

Rury grzejne

Najpraktyczniej w danym wypadku jest wykonać ją z płyt żelbetowych. Stoły muszą być przystosowane do rozmnażania roślin przez sadzonkowanie lub szczepienie, dlatego muszą mieć boczne deski wysokości 0,20 m, a nawet 0,25 m, jeśli na stołach mają być pielęgnowane rośliny szczepione. Chcąc stworzyć nasyconą parą wodną atmosferę, która sprzyja ukorzenieniu się sadzonek lub zrośnięciu się szczepów, możemy pokryć stoły oknami inspektowymi, wspierając je na bocznych deskach stołu. W ten sposób ze stołów w szklarni robimy niejako skrzynie inspektowe. Środkowy stół urządzamy jak skrzynię podwójną [...]
Read User's Comments

Budowa szklarni

Dla wysadzenia 1 000 sztuk nie ukorzenionych sadzonek potrzebujemy, średnio biorąc, 2 m2 powierzchni. Przyjmując, że przeciętnie ukorzenia się 50% sadzonek, widzimy, że wydajność 1 m2 powierzchni wynosi 250 sadzonek ukorzenionych, czyli że dla wyprodukowania 10000 sadzonek ukorzenionych potrzebujemy 40 m2 powierzchni użytkowej (stołów). Ubytki przy szczepieniu w szklarni wynoszą średnio 50%, musimy więc mieć w szklarni miejsce na ustawienie 2000 podkładek ukorzenionych w doniczkach. Dla 100 podkładek w doniczkach musimy przewidzieć średnio 3 m2 powierzchni stołu, a dla ustawienia 2 000 doniczek potrzebujemy 60 m2. Jeżeli do tego dodamy około 20% powierzchni użytkowej potrzebnej do wysiewu [...]
Read User's Comments

Przebieg produkcji

Na przykład sadzonki zielne wymagają najsilniejszego zacienienia tylko w początkowym okresie przebywania w inspekcie, tj. do chwili, gdy zaczyna się wytwarzać kalus. W okresie późniejszym, gdy nasłonecznienie jest słabsze (szczególnie w dni pochmurne), powinniśmy im zapewnić pełny dostęp światła (zdejmować z okien cieniówki), co wpływa dodatnio na zdrowotność sadzonek i przyspiesza ich ukorzenianie się. Najpraktyczniejsze są cieniówki nakrywające całe okno. Do cieniowania możemy stosować rzadką tkaninę jutową lub papierową tkaninę workową. Znacznie trwalsze i równie praktyczne są cieniówki drewniane. Sporządza się je w ten sposób [...]
Read User's Comments
szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe